Započelo provođenje radionica o važnosti održivog gospodarenja otpadom za djecu osnovnih škola na Hvaru, Šolti i Visu

15.10.2019.

Šolta, 14. listopada 2019. – U Osnovnoj školi Grohote na Šolti održane su prve radionice o zbrinjavanju otpada „Odgovorno stvaranje i postupanje s otpadom“ te „Kompostiranje“ koje se provode u sklopu projekta „Eko Zeko i otočić". Radionice vodi Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita, a krajem listopada predviđeno je održavanje u osnovnim školama Ante Anđelović – Sućuraj, Hvar, Jelsa i Stari Grad na Hvaru te u OŠ Komiža i OŠ Vis.

„Cilj radionica je upoznati učenike s problemom otpada, s naglaskom na važnost odvajanja otpada te osmisliti način promocije odvajanja otpada i recikliranja. Program se sastoji od više radionica za učenike i nastavnike te jedne radionice za nastavnike. Tako će škole istovremeno doprinijeti edukaciji, ali i stvaranju održivog svijeta“, istaknula je Margita Radman, Voditeljica odjela edukacije i informiranja javnosti u Udruzi Sunce.

Radionice su namijenjene djeci nižih i viših razreda osnovne škole, ali i svim zainteresiranim nastavnicima koji se kroz radionice mogu upoznati s programom, načinima i participativnim metodama rada te stečeno znanje mogu primijeniti i ponoviti s novim generacijama učenika.

„Edukacije pomažu u razvoju suradnje između djece, potiču kritičko razmišljanje, definiraju problem te pomažu u pronalasku i primjeni rješenja. Sudjelovanjem u programu nastavnici će moći dobiti i razviti ideje o načinima i mogućnostima uključivanja edukativnog programa u kurikulum pojedinih predmeta“, nastavlja Radman.

U procesu proizvodnje često dolazi do ispuštanja štetnih tvari u tlo, vodu i zrak. Zatim se ostaci proizvoda i njihova ambalaža odbacuje kao otpad. Time ljudski otpad većinom završava na hrpama u kojima su izmiješane razne tvari od organskog otpada do tvari koje se mogu reciklirati. Tako uključivanje u proces kruženja postaje jako usporen, a često i u potpunosti onemogućen uslijed kontaminacije otrovnim tvarima.

Priroda se, sa svojim procesima razgradnje i ponovne izgradnje, u tom slučaju ne može brzo obnavljati, pogotovo u odnosu na brzinu kojom ljudi stvaraju otpad. Prirodni resursi se tako nepovratno iscrpljuju, a mehanizmi njihove obnove uništavaju.

„Uz odvajanje i recikliranje koji su najvažnije metode za smanjenje neorganskog otpada, ne smijemo zaboraviti na kompostiranje koje se smatra ekološki najprihvatljivijim načinom postupanja s biootpadom. Kompostiranjem poštujemo prirodne cikluse i stvaramo vrijedan humus, istovremeno smanjujući količine otpada koje završavaju na odlagalištima“, objašnjava Radman.

Projekt Eko Zeko i otočić

Cilj projekta „Eko Zeko i otočić“ je podići razinu svijesti i znanja među lokalnim stanovništvom i turistima o važnosti održivog gospodarenja otpadom te potaknuti preuzimanje odgovornosti i aktivno sudjelovanje. Radionice za djecu osnovnoškolske dobi su samo jedna od mjera s kojima se želi potaknuti građane na sprječavanje nastanka otpada te na odvajanje prikupljenog otpada kako bi se on mogao ponovno iskoristi, ali i na recikliranje i kompostiranje.

Općina Šolta u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, općinama Jelsa i Sućuraj te gradovima Hvar, Komiža, Stari Grad i Vis zadužena je za provođenje Projekta. Vrijednost Projekta je 532.072,87 kuna, a Europska unija ga sufinancirana u iznosu od 452.261,93 kuna. Projekt prati ciljeve predviđene unutar Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014-2020.“ koji se odnose na zaštitu okoliša i održivost resursa (Prioritetna os 6). Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Posredničko tijelo razine I je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a Posredničko tijelo razine II je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

KONTAKT

e: info@mediahint.agency

m: 091 201 7080