Kostimirani igrokaz za predškolsku djecu - OTOK VIS-VIS

07.10.2019.

Dana 04. Lipnja 2019. Godine u 09:30 sati kostimirani igrokaz je održan za polaznike dječjeg vrtića Vis na otoku Visu. Igrokaz je održan prostorijama dječjeg vrtića Vis. Prisustvovalo je 40tak djece vrtićke dobi, sa tri tete.

Na ovom linku objavljen je članak o održanoj predstavi.

Kostimirani igrokaz za predškolsku djecu OTOK VIS-VIS