Kostimirani igrokaz za predškolsku djecu - OTOK HVAR-STARI GRAD

09.10.2019.

 Dana 28. Svibnja 2019. Godine U 11:30 sati održan je kostimirani igrokaz za polaznike dječjeg vrtića Sardelice - Stari Grad na otoku Hvaru. Igrokaz je održan u prostorijama Dječjeg vrtića Sardelice -Stari Grad Hvar. Prisustvovalo je 60 tak djece vrtićke dobi, sa dvije tete.

Na sljedećem linku objavljen je članak o održanoj predstavi https://stari-grad.hr/?show=11437&nid=73812

Kostimirani igrokaz za predškolsku djecu - OTOK HVAR-STARI GRAD